DOKUMENTY  DO POBRANIA:

___________________________________

punktor *Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

 

punktor *Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

 

punktor *INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH

 

punktor *FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZATRUĆ NPS