DOKUMENTY  DO POBRANIA:

___________________________________

punktor 1. WNIOSEK o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru

 

punktor 2. WNIOSEK o wpis do rejestru

 

punktor 3. WNIOSEK o dokonanie zmian w rejestrze

 

punktor 4. WNIOSEK o wykreślenie zakładu z rejestru